Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Markkinointi Jori Vainio Oy:n (y-tunnus 2901036–8), jäljempänä MJVA/rekisterinpitäjä, käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja MJVA kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota MJVA noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Markkinointi Jori Vainio Oy (y-tunnus 2901036–8)
Osoite: Sibeliuksenkatu 16, 11 L, 04400 Järvenpää
Yhteystiedot: jori.vainio(at)mjva.fi, puh. 050 362 5515

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

MJVA:n markkinointi- ja asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset henkilötiedot. Keräämme henkilötietoja uutiskirjetilauksiin, tapahtumailmoittautumisiin, mjva.fi -verkkosivujen käyttämisen seurantaan ja optimointiin ja jotta voimme vastata yhteydenottopyyntöihin. Käsittelyn tarkoituksena on MJVA:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, markkinointi, palveluiden ylläpito ja kehitys, laadunvarmistus, suoramarkkinointi sekä mielipidetutkimukset. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja MJVA:n ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämiemme tapahtumien hallintaan.
Edellä mainitut henkilötietojen käsittelyt perustuvat markkinoinnin osalta oikeutettuun etuun tiedottaa liiketoiminnastaan ja kehittää liiketoimintaansa ja sitä kautta tarjoamaan käyttäjille entistäkin parempaa palvelua. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu suostumukseen.

5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:
Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä heidän edustajistaan ja yhteyshenkilöistä
– Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien sekä muiden sidosryhmien edustajista ja yhteyshenkilöistä
– Potentiaalista asiakkaista sekä heidän edustajista sekä yhteyshenkilöistä
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja;
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen edustajan nimi, asema, titteli sekä yrityksen y-tunnus, tilaus- sopimus- ja tarjoustiedot, lasku- ja maksutiedot.
Asiakaspalautteet ja yhteydenottotiedot. Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot yhteydenottohistoria, muistiinpanot, palautteet ja seurantatiedot.
Markkinointitapahtumien ja mielipidetutkimuksien osalta kerätään osallistumistiedot, toiveet ja mieltymykset. Sähköisinä tunnistetietoina kerätään lokitietoja, esim. päivämäärä, kelloaika sekä evästeitä (kts kohta 7.).

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Google Analytics -palvelun evästeet vanhenevat 26 kuukaudessa ensimmäisestä kerrasta, jolloin verkkosivuilla vierailtiin.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

MJVA kerää Google Analytics’in avulla verkkosivuston käyttäjätietoja voidakseen parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan evästeitä, joiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing). Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän päätelaitteelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää päätelaitteen selaimesta.
MJVA voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, kuten kirjanpitotoimisto, IT-toimittajat. MJVA varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla henkilötietojen lain- ja asianmukaisen käsittelyn. MJVA ei ole vastuussa palvelutarjoajien tai alihankkijoiden henkilötietojen käsittelystä.
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat ulkopuoliset: Fennoa Oy, Microsoft Oy, Google Inc, Taimer Oy.
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa. MJVA:n osallistuessa liiketoimintakauppaan, fuusioon tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Mahdolliset henkilötietojen siirrot Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisessa muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämisestä toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (tietosuoja.fi)

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisesti suojattu palomuurien, salaustekniikoiden, pääsyhallinnan avulla. Alkuperäiskappaleina säilytettävät asiakirjat ja sopimukset säilytetään aina lukitussa tilassa.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Versio 00. päiväys 2.1.2021